Az Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai programja

Milyen módszerrel tanítjuk az úszást?

A gyereket 4-5 éves kortól foglalkoztatjuk. A kicsiknek az életkori sajátosságaiknak megfelelően játékkal kapcsoljuk be azokat a gyakorlat sorozatokat, melyek az egészségmegőrzést és a gyógyuást is elősegítik. Először a hát úszást tanítjuk meg a gyerekeknek.

Az órákat gimnasztikával kezdjük, ezáltal is elősegítve az izmok optimális nyújtását és lazítását. Ezután jön a játékos ráhangolódás az órára, majd a fő rész az edzés, ahol a komoly munka folyik. Az óra végén pedig szintén játék következik, levezetésként.

Az órák játékosak, de a vízbelépés pillanatától komoly munka folyik Az új közeghez való alkalmazkodást elsőként úszógumival végzett feladatokkal segítjük. Először stabil majd labilis helyzetben szoknak hozzá az új környezetben való mozgáshoz. Sok játékkal, beugrással, fújással és merüléssel színesítjük számukra az órákat, azonban ezeknek a játékos feladatoknak is mind megvan a terápiás célja és a didaktikai oka. Amikor a fekvést, lebegést és siklást elsajátították, következik a lábtempó, ahol már megtapasztalják a mozgás és a haladás örömét. Hamarosan bekapcsolódik a kartempó is, és ezután már az úszógumi helyett főleg az úszólap segítségét használjuk.

Vízhez szoktató órák

Az uszodába lépéstől a siklás megtanuásáig tart ez a szakasz. Fő célja a gyerekek új közeggel való megismertetése, hogy hozzászokjanak a vízhez és ugyanolyan otthonosan mozogjon benne, mint a szárazföldön.

egymásra épülő feladatok:

 • ismerkedés az új közeggel
 • arc megmosása, fröcskölése
 • fej betétele
 • buborék fújása betett szájjal, betett arccal, víz alatt
 • levegővétel és kifújás a víz alatt
 • merülés
 • lebegés
 • beugrás a vízbe segítséggel, majd önállóan
 • gumin fekvés stabil, majd labilis helyzetben
 • gumin lábtempózás stabil helyzetben
 • gumiban fekvés majd siklás labilis helyzetben
 • gumiban lábtempózás labilis helyzetben
 • siklás önállóan
 • hát lábtempó fej fölött összerakott kézzel

csoportból való tovább kerülés feltétele:

 • fej bedugása a vízbe
 • önálló vízbe ugrás
 • önálló siklás a vízben, legalább 5m

Kezdő csoport

Azok a gyerekek jöhetnek ebbe a csoportba, akik már tudnak háton siklani önállóan. Ez azért is fontos, mert a siklás az összes későbbi mozgás alapja, és egyben az első sikerélménye is a gyerekeknek. Itt tapasztalja meg először, milyen is haladni a vízben. Erre már lehet építkezni. A kezdő csoportban a gyerekek megtanuják a hát úszást megfelelő technikával, és a gyors úszás alapjait.

feladatok:

 • háton siklás
 • hát lábtempó gumiban
 • hát lábtempó deszkával
 • hát lábtempó önállóan
 • hát kar és lábtempó gumiban
 • hát kar és lábtempó önállóan
 • siklás hason
 • gyors lábtempó
 • gyorsúszás karral és lábbal levegő vétel nélkül

csoportból való továbbkerülés feltétele:

 • egy hossz leúszás: hason induva gyorsúszás kézzel-lábbal levegő vétel nélkül, mikor elfogyott a levegő, önállóan hátra forduni és váltott karú háttal végig úszni a medencét

Középhaladó csoport

A csoportba csak a teljesen vízbiztos, és jó hátúszó technikával rendelkező gyerekek kerülhetnek. A nagy medencébe először deszkával úsznak a gyerekek, úgy hogy egyre kisebb segítséget jelentsen a számukra. Végül önállóan úsznak 1-2 hosszat, majd lépcsőzetesen egyre többet a fokozatosság elve szerint. Középhaladóként elérik azt a szintet, ami az Országos Vizimentők szerint a biztos úszás tudással rendelkezőket jellemzi.

feladatok:

 • hátúszás tökéletesítése
 • páros karú hát
 • gyorsúszás levegővétele
 • egy levegős gyorsúszás
 • hármas levegős gyorsúszás

csoportból való tovább kerülés feltétele:

 • 400 méter folyamatos úszás, gyorson és háton. Induáskor faltól való elrugaszkodás után 15 méter siklás a víz alatt.

Haladó csoport

Ebbe a csoportba, csak biztos úszás tudással rendelkező gyerekek kerülhetnek. A haladó csoport célja a négy úszásnem magasabb szintű elsajátítása.

feladatok:

 • gyors- és hátúszás tökéletesítése
 • mellúszás
 • pillangó úszás