Milyen módszerrel tanítjuk az úszást?

A gyereket 5 éves kortól foglalkoztatjuk. A kicsiknek az életkori sajátosságaiknak megfelelően játékkal kapcsoljuk be azokat a gyakorlat sorozatokat, melyek az egészségmegőrzést és a gyógyuást is elősegítik. Először a hát úszást tanítjuk meg a gyerekeknek.

Az órákat gimnasztikával kezdjük, ezáltal is elősegítve az izmok optimális nyújtását és lazítását. Ezután jön a játékos ráhangolódás az órára, majd a fő rész az edzés, ahol a komoly munka folyik. Az óra végén pedig szintén játék következik, levezetésként.

Az órák játékosak, de a vízbelépés pillanatától komoly munka folyik Az új közeghez való alkalmazkodást elsőként úszógumival végzett feladatokkal segítjük. Először stabil majd labilis helyzetben szoknak hozzá az új környezetben való mozgáshoz. Sok játékkal, beugrással, fújással és merüléssel színesítjük számukra az órákat, azonban ezeknek a játékos feladatoknak is mind megvan a terápiás célja és a didaktikai oka. Amikor a fekvést, lebegést és siklást elsajátították, következik a lábtempó, ahol már megtapasztalják a mozgás és a haladás örömét. Hamarosan bekapcsolódik a kartempó is, és ezután már az úszógumi helyett főleg az úszólap segítségét használjuk.


Vízhez szoktató órák

Az uszodába lépéstől a siklás megtanuásáig tart ez a szakasz. Fő célja a gyerekek új közeggel való megismertetése, hogy hozzászokjanak a vízhez és ugyanolyan otthonosan mozogjon benne, mint a szárazföldön. Egymásra épülő feladatok:

ismerkedés az új közeggel arc megmosása, fröcskölése fej betétele buborék fújása betett szájjal, betett arccal, víz alatt levegővétel és kifújás a víz alatt

Kezdő csoport

A kezdő csoport első lépése, hogy a gyermekek megismerkedjenek az uszodával. Ezek után a háton siklás, víz alá merülés és lábtempó elsajátítása a következő feladat. A középhaladó csoportba lépés feltétel a hátúszás elsajátítása és a gyorsúszás alapjainak ismerete.